Thursday, July 15, 2010

thanks tikah :)

INDAHNYA HIDUP PEMUDA:
'Apabila seorang pemuda melalui jalan dakwah, ia akan merasai tiupan lembut bayu KEIMANAN, memberikannya dengan bekalan KETAQWAAN,
menyinari jiwanya dgn sinaran KEROHANIAAN,
dan menjadilah ia seorang insan yang SOLEH, mukmin yang bertaqwa, muslim yg waraq dan pemuda yg mukhlis" - Abdullah Nasih Ulwan. 
Applicable to sister as well

No comments: