Sunday, January 25, 2009

Umur Umat Islam, Kedatangan Imam Mahdi dan Munculnya Dajjal Laknatullah!

Urutan waktu peristiwa-peristiwa yang akan berlaku kelak,insyaAllah~ 1-Perang Armageddon > 2-Munculnya Mahdi > 3-Perang Semenanjung Arabia > 4-Perang Melawan Persia > 5-Pengkhianatan Rum dan kedatangan mereka untuk memerangi kaum Muslimin > 6-Al Malhamah Kubra 7-Penaklukan Konstantin > 8-Munculnya Dajjal > 9-Turunnya Isa dan terbunuhnya Dajjal > 10-Perang melawan Yahudi > 11-Penaklukan Roma > 12-Peperangan dengan Turki > 13-Keluarnya Ya'jud dan Ma'juj(YM) > 14-Meninggalnya Imam Mahdi > 15-Meninggalnya Isa > 16-Masa-masa Aman > 17-Terbitnya matahari dari Barat > 18-Keluarnya binatang Bumi > 19-Keluarnya Asap > 20-Pembenaman Bumi di Timur > 21-Pembenaman Bumi di Barat > 22-Pembenaman Bumi di Tanah Arab > 23-Keluarnya api > 24-Berdirinya Kiamat! 1-5 > Masa Pengkianatan Rum selama 9 bulan. 2-14 > Masa Menetap Imam Mahdi. 9-15 > Masa Menetap Nabi Isa. Berakhirnya Umat Islam pada no.19 insyaAllah. Source: Umur Umat Islam, Kedatangan Imam Mahdi dan Munculnya Dajjal Laknatullah! - Amin Muhammad Jamaluddin.

No comments: